Kiitos vastauksesta

Sosiaalisen median ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen -tiimi (some/tvt-tiimi) on yksi TopLaaja-tiimiverkoston neljästä tiimistä. Yksi tavoitteistamme on koota ja kuvata hyviä käytäntöjä, niitä jo olemassaolevia sekä uusia, jotka syntyvät meneillään olevissa laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeissa. Tärkeä tietää, että paljon tapahtuu juuri nyt myös monissa muissa valtakunnallisissa hankkeissa, katso esimerkeiksi AVO-hankkeen tuloksia tai KROY-TROY-hankkeessa syntynyt wiki Pintakilta.

Some/tvt:n hyödyntämistä voi tehdä kaikissa työssäoppimisprosessin vaiheissa. Some/tvt tarjoaa työvälineitä ja sovelluksia mutta aina yhdistettynä pedagogiseen toimintatapaan. Hyvät käytännötkin löytyvät vasta tiimien välisessä yhteistyössä. Tiimimme haluaa jakaa tietämystään mutta myös kehittää omaa asiantuntijuuttaan juuri tekemällä yhteistyötä muiden tiimien kanssa. Olemme tehneet nettikyselyn, joka kartoittaa TopLaaja-hankkeessa toimivien lähtötilannetta sekä ennen kaikkea yhteistyötoiveita. Avaa kysely

Kysely on tarkoitettu kaikille jollain tapaa mukana oleville toimijoille

  • laajennetun työssäoppimisen ohjaaville opettajille
  • muille mukana oleville opettajille
  • TopLaaja-tiimeissä mukana oleville
  • oppilaitosten edustajille tiimeissä
  • hankkeen projektipäälliköille

Tiimi toivoo vastauksia jo helatorstaihin 2.6.2011 mennessä, jotta se pääsee jo kesällä valmistautumaan syksyyn. Lisätietoa saat kyselyn tekijöiltä Tonilta ja Hannalta.