Työskentely tiimissä oli tänään antoisaa, vaikka tiimin kokoonpano olikin muuttunut melkoisesti aikaisemmasta. Erityisen Työelämän tukemisen -tiimin työskentelystä teki kahden työelämäedustajan vierailu tiimissä. Heidän näkemyksensä antoivat arvokkaita näkökulmia tiimin kehittämistyöhön. Tässä jaamme teille muillekin parasta antia :)

Työpaikkaohjaajakoulutuksen toteuttamistapojen vaihtoehtoisuus koettiin hyvänä. Se, että tarjolla on oppilaitoksessa tapahtuvan koulutuksen lisäksi mahdollisuus kouluttautua omalla työpaikalla tai verkossa mahdollistaa entistä useamman työpaikkaohjaajan osallistumisen topo-koulutukseen.

Opettajien työelämäjaksojen lisäksi vastavuoroisuutta voisi lisätä entisestään niinpäin, että työelämän edustaja tulee kouluttamaan esim. tuntiopettajana oppilaitokseen. Tuntiopettajana toimiminen oli avannut haastattelemallemme työelämäedustajalle tärkeitä realiteetteja opettajan  työskentelystä.

Työelämäedustajat eivät olleet vielä päässeet osallisiksi varsinaisista oppilaitoksen top-verkkopalveluista. He kuitenkin ilmaisivat kiinnostuksensa käyttää sellaista, jos siihen tarjoutuisi mahdollisuus. Top-verkkopalvelu voi olla parhaimmillaan todella hyvä työkalu oppilaitoksille.

Muita tärkeiksi havaittuja yhteistyömuotoja on esimerkiksi rekrymessujen järjestäminen, opintokäynnit työpaikoille, työelämäedustaja oppilaitoksessa kertomassa työstä, erilaiset teemapäivät ja tapahtumat (esim. virkistyspäivä vanhuksille lähihoitajakoulutuksessa) ja työelämän mukaanottaminen opetussuunnitelman suunnittelutyöhön.

Lisäksi tiimissämme pohdittiin erityistuen tarpeessa olevan opiskelijan työssäoppimista työelämän ja oppilaitoksen yhteistyön näkökulmasta. Kaikki pitivät tärkeänä sitä, että pyrittäisiin avoimuuteen. Toki salassapitovelvollisuus asettaa omat reunaehdot työskentelylle, mutta opettaja voi kannustaa opiskelijaa kertomaan omasta oppimisestaan, vahvuuksistaan ja tarpeistaan työpaikalla.

Antoisan päivän jälkeen jäämme odottamaan innolla yöunia ja jatkotyöskentelyä!

Terkuin Heli ja Tiina + muu tiimi :)