TOP-ohjaaminen

1. Ennen, alussa, aikana, lopussa ja jälkeen (aikajana)

Opiskelija hakee itse työssäoppimispaikkansa /koulun verkosto/ opiskelija näyttäytyy työpaikalla ennenkuin työssäoppimisjakso alkaa, tekee työssäoppimissopimuksen,
työssäoppimissuunnitelma, näyttösuunnitelma,
opettaja arvioi työssäopppimisen / näytön

2. Opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja (työnjako)

opiskelija/koulu hakee työpaikan, opettaja on yhteydessä työnantajaan ja sovitaan työtehtävät ja lopussa arvioidaan kolmikanta
periaatteella miten työssäoppiominen ja näyttö ovat menneet.

3. Miksi (tavoitteellisuus), raamit, missä, mikä, kuka, mitä ja miten

Työnhakeminen osa oppimisprosessia. Toisaalta ilman pitempiaikaisia yhteistyösopimuksia yritysten kanssa työssäoppimisesta on vaikea saada
opetussuunnitelman mukaisia työtehtäviä. Raameina opetussuunnitelma.

4. Koordinointi, moniammatillisuus, verkostoyhteistyö, perehtyminen, ohjaus, palaute ja läsnäolo

Työssäoppimisen koordinaattori / ryhmänohjaaja, yhteistyö yritysten kanssa, työpaikkaohjaaja koulutus, palaute keskusteluissa / sähköisesti. Läsnäolo
käymällä työpaikoilla, puhelin, TOP-verkkopavelu.

Mainokset