Tervehdys Ilkon työleiriltä. Työleiri on kirjaimellisesti ollut työntäyteinen ja keskustelu sekä työstäminen on ollut vilkasta mallintamisen ympärillä. Toplaaja-hankkeiden tuotosten ns. metamallintaminen on haastavaa, mutta yhteisiä linjauksia ja toimintakäytänteitä on luotavissa ja tunnistettavissa. Useissa mallinnustyöryhmissä on todettu toimivan työelämäyhteistyön ja yhteisopettajuuden olevan perusta/edellytys Toplaaja-mallien toteuttamiselle.

Toplaaja-opiskelijaryhmien lukuvuoden toiminnan suunnittelu olisi tehtävä yhteistyössä työelämän edustajien ja työpaikkaohjaajien kanssa riittävän ajoissa. Tällä tavalla päästään loppulaskussa parhaaseen tulokseen kaikkien kannalta. Sanonta hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, pätee kirjaimellisesti. Lisäksi ammattiopettajien ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opettajien on tehtävä tiivistä yhteistyö ja yhteissuunnittelua keskenään toinen toisensa osaamista arvostaen. Kaikkea ei tarvitse kaikkien osata tai tehdä yksin, vaan yhteistyöllä homma sujuu jouhevammin. Yhteistyömahdollisuuksien, vaihtoehtoisten toimintatapojen ja työelämän kehittämismahdollisuuksien näkeminen win-win –periaatteen mukaisesti onkin yksi tärkeä taito opettajana toimiville.

Minna kirjoittaa postausta TopLaajan blogiin.
Kuva: Hanna Toijala

Myös avoimien ja helposti saavutettavien opettajien, opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien yhteisten sähköisten ohjausympäristöjen kehittäminen ja luominen on tarpeellista oppimisen siirtyessä yhtä enemmän työpaikoille. Lisäksi opiskelijoille tulisi taata mahdollisuus hyödyntää omia mobiililaitteitaan opiskelussa. Olennaista on myös pohtia millä tavalla opiskelijoille taataan pääsy verkkoon eri ympäristöissä. Tässä on oppilaitosten tietohallinnolle haasteista, jotka tulisi ratkaista yhteistyössä pedagogisten kehittäjien kanssa.

Terveisin Minna Taivassalo-Salkosuo

Mainokset