TopLaaja-hankkeen pääasiallinen työskentelyalue ja kohtaamispaikka laajennetun työssäoppimisen kehittäjille ja sidosryhmille on WIKI toplaaja.wikispaces.com

  • Tämä blogi liittyy Opetushallituksen rahoittamaan TopLaaja-verkostohankkeeseen. Blogi toimii esim. kuvien ja videotallenteiden koonti- ja julkaisupaikkana.
  • Hankkeessa laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tavoitteena on edistää työssäoppimisen laajempaa ja monipuolisempaa hyödyntämistä ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tavoitteena on, että kokeilujen avulla voidaan lisätä ja monipuolistaa yksilöllisiä mahdollisuuksia työelämälähtöiseen ja käytännönläheiseen ammatilliseen opiskeluun.
  • Hanketta koordinoi Nina Eskola nina.eskola(at)pirko.fi
  • Mukana hankkeessa on kolmisenkymmentä koulutuksenjärjestäjää ks. wikissä sivu tiimiverkosto.
Mainokset